elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Niedziela 03.12.2023

Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP

Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP

Elektroniczna skrzynka podawcza pozwala na doręczanie do instytucji pism podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym w sposób zapewniający otrzymanie urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP). UPP jest dowodem doręczenia pisma, a widniejąca na nim data stanowi datę doręczenia.

W celu dostarczenia do naszej Szkoły dokumentu elektronicznego należy zarejestrować się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) pod adresem epuap.gov.pl.  Po założeniu konta i zalogowaniu się na ePUAP użytkownik ma dostęp do elektronicznej skrzynki podawczej Szkoły Podstawowej im Wojska Polskiego w Wodzisławiu.

 

Adres naszej skrytki na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

/SSP_Wodzislaw/SkrytkaESP

 

Na przedmiotowy adres skrytki użytkownicy platformy ePUAP mogą przesyłać korespondencję, korzystając ze wzoru Pismo ogólne udostępnianego przez usługę powszechną o nazwie "Pismo ogólne do podmiotu publicznego", która jest dostępna po zalogowaniu na portalu ePUAP:

- ścieżka dostępu: Strona główna > Inne sprawy urzędowe > Pismo ogólne do podmiotu publicznego - stary wzór
 

Elektroniczna skrzynka podawcza Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Wodzisławiu zawiera jeden formularz elektroniczny: „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”. Za jego pomocą załatwią Państwo każdą sprawę należącą do kompetencji  Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Wodzisławiu

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępnienia formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. 2011 nr 206 poz. 1216) akceptuje formaty elektroniczne wymienione w niniejszym Rozporządzeniu.

 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Wodzisławiu:

  1. Muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.
  2.  Akceptowalne formaty załączników to: DOC, DOCX, RTF, XLSX, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP
  3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3 MB.
  4. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego nie może przekroczyć 6 MB.
  5. Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone. 


Odnośnie spraw załatwianych w trybie postępowania administracyjnego konieczne jest podanie imienia, nazwiska, adresu osoby wnoszącej pismo oraz jej podpisu. Elektroniczna skrzynka podawcza obsługuje zarówno bezpieczny kwalifikowany podpis elektroniczny jak i jego darmowy odpowiednik, czyli profil zaufany ePUAP. 

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Wodzisławiu
Odpowiadający za treść: Andrzej Pałczyński
Wprowadził informację: Andrzej Pałczyński
Edytował informację: Jerzy Kostyła
Lista załączników: Brak załączników
Data wytworzenia informacji: 24.03.2023
Data udostępnienia informacji: 24.03.2023
Data ostatniej aktualizacji: 27.03.2023
Liczba wyświetleń: 184
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
27.03.2023
08:39:01
edycja
Jerzy Kostyła
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
24.03.2023
13:02:20
edycja
Andrzej Pałczyński
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
24.03.2023
12:59:23
dodanie
Andrzej Pałczyński
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP